Contact Us

牛顿商学院-时尚设计学院
Newton Business School-Institute of Fashion Design
联系我们
0755-28997753   18926566982
甘博士、曹老师、连老师
深圳市龙岗区南岭南新路12号中丝园锦苑 Zhongsiyuan, No.12 Nanxin Road, Nanling, Longgang District, Shezhen, China
学院官网
● www.nbsart.com
● www.nbs-edu.com
● www.smd.hk
官方微博
官方微信
电子邮箱
● hkifb_edu@sina.com
● nbs_edu@sina.com
在线咨询

牛顿商学院六大教学区
牛顿商学院六大教学区
牛顿商学院六大教学区